Feel Safe and Comfortable

SKY BLUE

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/stories is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Błąd
 • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/stories is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszamy konkurs fotograficzny Przyłapani z książką
Organizator: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu /nauczyciel bibliotekarz Joanna Deja i nauczyciel informatyk Agnieszka Bilska/

Regulamin

 1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu szkół Spożywczych i Hotelarskich zajmujących się amatorsko fotografowaniem.
 2. Zdjęcie musi zawierać w sobie elementy pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa.
 3. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać, podając autora i tytuł pracy.
 4. Każdy uczestnik może przynieść do biblioteki lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. maksymalnie 2 fotografie w wersji elektronicznej /format .jpg, rozdzielczość, pozwalająca na wywołanie dobrych jakościowo zdjęć w formacie A4/
 5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas niepublikowane.
 6. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii , a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.
 7. Prace należy dostarczyć do organizatora w terminie do 20 marca 2017 roku.
 8. W czasie ŚWIĘTA SZKOŁY – IX FESTIWALU ZUPY zorganizowana zostania konkursowa wystawa zdjęć, które oceni JURY i publiczność.
 9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 10. Zdjęcia przechodzą na własność biblioteki Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania prac w celach popularyzatorskich i reklamowych na stronie internetowej zssih.radom.pl oraz do wykorzystywania ich przy organizacji również innych niż wystawa konkursowa
 11. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Jury.

Załączniki /dostępne w bibliotece szkolnej/

 1. oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby pełnoletnie);
 3. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).